Fair use

The fair use note:  

This blog is an Internet guide to specified branch of art. All the graphic material is presented by means of links to original sources, and conversely, links from graphics lead to original sites. Nothing is copied. Our goal is to encourage readers to visit the original art sites. The Blog has commentary character. All the cited material has already been published before.  We display a small amount of the author's work. The blog is noncommercial. We hope that conditions for the Fair Use  exception are satisfied (http://copyright.lib.utexas.edu/copypol2.html). Technically our citation scheme follows the one,  proposed by photographers.ua, where the html codes to put into blogs and webpages are given explicitly.

Authors who are unsatisfied with form or context of presentation are kindly requested to contact us by simply putting the appropriate note in the comment window. Post will be removed. The note will not be published in the blog.

Any further use of the materials presented in this Blog which do not respect the rules of  Fair Use, constitutes copyright infringement. In particular, it is forbidden to post or reblog any material to pornographic websites, pages of the erotic entertainment or any websites featuring sexually explicit content.Użytek dozwolony i zasady konstrukcji Bloga:

Blog jest uporządkowanym systemem odnośników do źródeł oryginalnych (oficjalnych stron artystów) lub źródeł pochodnych (omówień, innych blogów, etc.). Odnośniki  do grafiki opatrzone są miniaturami pełniącymi rolę informacyjną.  Nie dokonujemy zwielokrotnienia utworów. Do systemu Blogger przesyłane są wyłącznie adresy url wskazujące położenie utworów oryginalnych wraz z krótką charakterystyką artystów i komentarzem.

W szczegółach reguły są następujące:
1. Materiał graficzny zawarty w postach jest minimalny, czerpany on-line ze stron źródłowych  i służy wyłącznie identyfikacji autora z formą uprawianej przez niego twórczości.
2. Jeżeli na stronie autora lub w portalu prezentującym jego twórczość istnieje wyodrębniona pod-strona (strona html) prezentująca obraz, wówczas link od miniatury w Blogu prowadzi do tej właśnie pod-strony a nie bezpośrednio do grafiki,
3. Jeżeli obraz oryginalny udostępniony jest  w portalu fotograficznym, gdzie obrazy uszeregowane są według daty ich przesłania i łącznie nie stanowią zaplanowanej przez autora kompozycji, a pojedynczej grafice nie jest przyporządkowana odrębna strona html, wówczas link od miniatury w Blogu prowadzi bezpośrednio do grafiki.
4. Jeżeli prezentowany jest materiał historyczny lub materiał, o którym wiadomo, że znajduje się w domenie publicznej, wówczas materiał ten jest pobierany, zapisywany lokalnie i przesyłany protokołem ftp (ikonka ładowania obrazków w edytorze posta) na serwer serwisu Blogger.
5. W każdym przypadku podawane są adresy źródła skąd czerpano materiał i inne adresy WWW poświęcone omawianemu artyście.

Prezentujemy artystów, którzy korzystają z Internetu z wyraźną intencją docierania do szerokiej rzeszy odbiorców. Odsyłamy więc do oryginalnych blogów artystów używających  narzędzi takich jak  GoogleBlogger, WordPress, Tumbrl, w których reblogowanie postów przyjmowane jest jako zasada, do tych ogólnodostępnych portali fotograficznych, które jawne podają kody zalecane do wklejania w blogach i stronach WWW (np photosight.ru,  photographers.ua), do stron WWW artystów, a także do komercyjnych galerii sztuki (np SaatchiOnline),  jeśli zamieszczają ikony linkowania do portali społecznościowych (Google+, Twiter, FaceBook, VK), innych stron, jeżeli autor umieścił przynajmniej jedną reprodukcję swojego dzieła w domenie publicznej, do stron czasopism internetowych poświęconych sztuce, do uznanych blogów przeglądowych takich jak Art Odyssey, American Gallery, Figuration Feminine, etc. Nie odsyłamy czytelników, ani nie linkujemy materiału z niezidentyfikowanych źródeł. Nie linkujemy materiału z oryginalnych stron, na których niezgoda artysty na redystrybucję zawartości jest jawnie wyrażona.

Istotną treścią Bloga są adresy do stron oryginalnych oraz dostępnych w Internecie omówień. Za priorytet uważamy zachęcenie czytelnika (widza) do odwiedzenia tych stron. Blog ma charakter niekomercyjny - nie jest z nim związana żadna forma przychodu. Blog skierowany jest do osób istotnie zainteresowanych tematyką aktu.

Wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów pochodzących z niniejszego bloga w sposób niezgodny z zasadami  Użytku Dozwolonego stanowi naruszenie praw autorskich. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz