16+/18+

About the content:

This blog contains nudity. The censorship we employ to the presentation of female nude  is identical to that for the male nudity in ancient Greek or Roman art. The blog is addressed to Polish viewers. The age limit 16+  is adjusted to the rules of Polish law, as well as to the common practice in cinema, theatre, art galleries, bookstores etc. Viewers other than Polish, must adjust to the law regulations of their native countries.


O materiałach prezentowanych w blogu:

Blog skierowany jest do osób dojrzałych - to znaczy do wszystkich którzy rozumieją, że akt kobiecy jest nieodłączną częścią kultury i powinniśmy nań patrzeć wspólnie. Dobierając materiał stosujemy cenzurę taką, jaką wyznacza sztuka antyku w odniesieniu do aktu męskiego. Szczegóły wyboru materiału objaśniamy w zakładkach  Co to jest akt?  i  Nagi akt czy akt-portret?

Nagość prezentowana w tym Blogu nie wykracza poza standard aktu rozpowszechnianego w polskich księgarniach, przedstawianego w galeriach sztuki nowoczesnej czy w spektaklach Teatru Narodowego, gdzie adresowana jest do wszystkich bez ograniczenia wieku. Nie wykracza również poza standard spektakli Teatru Telewizji oznaczanych etykietą 16+. Stosujemy jednak rygorystyczną cenzurę eliminującą przekazy, agresywne, propagujące lęk, budzące niechęć do przedstawianych osób, epatujące okrucieństwem lub zniekształceniem, pokazujące czynności fizjologiczne, szokujące kontekstem i podobne... - bez względu na przypisaną im wartość artystyczną.

Nie korzystamy z alertów blokujących dostęp, gdyż było by to sprzeczne z celem tego bloga. Dodatkowo alerty blokujące mają szereg istotnych wad:  1) nie dają możliwości regulacji progu wiekowego, 2) nie stwarzają możliwości rzetelnego poinformowania odbiorcy o treści, na którą wyraża zgodę zanim nie wyrazi zgody, 3) nie rozróżniają treści dla dorosłych od pornografii. W zamian, oznakowaniem (18+ :) opatrujemy poszczególne odnośniki tam gdzie zachodzi potrzeba. Wyraża to wyłącznie preferencję wiekową i NIE oznacza kierowania widza do materiałów pornograficznych. Fakt, że jest to obszar wolny od pornografii  symbolicznie zaznacza emotikon :) na końcu ostrzeżenia wiekowego. Niezależnie, linkowane przez nas portale dostarczające grafiki wysyłają własne alerty o zawartości. Prezentowane w Blogu miniatury stanowią zarys treści wystarczająco wierny, aby fakt ich powiększania uznać za wolny wybór użytkownika.

Blog NIE należy do kategorii "rozrywka". Blog nie  zawiera reklam ani innych niekontrolowanych materiałów pochodzących z zewnątrz. Pilnujemy aby zamieszczone odnośniki nie prowadziły do treści niestosownych.  (Uwaga: gwarancja klasy dotyczy linków bezpośrednich. Kolejne linki zamieszczone w linkowanych przez nas stronach i dalszych mogą nie mieć nic wspólnego ze standardem Bloga - co wynika z samej natury Internetu.) Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów z tego bloga przez osoby trzecie i przez roboty internetowe.


Blog adresujemy do osób powyżej 16 roku życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz