Akt czy portret?

Portret przedstawia twarz portretowanego, może jednak przedstawiać więcej. Portret w stroju koronacyjnym, portret konny to częste wizerunki monarchów. Taki portret ma dodatkowy atrybut i wedle tego atrybutu kwalifikowany jest do odpowiedniego gatunku portretu. Naked portrait  tłumaczone jest często jako nagi portret. To niezupełnie oddaje treść, ponieważ naked w tym szczególnym kontekście znaczy raczej  akt. Może lepszą nazwą jest akt-portret?

Z takich samych powodów jak portret w stroju koronacyjnym, akt-portret jest gatunkiem portretu. Malarze aktu-portretu zazwyczaj również uprawiają inne gatunki portretu. Nelson Shanks portretuje Margaret Thatcher w stroju galowym, Jana Pawła II w stroju papieskim, a równocześnie maluje znane aktorki nago. Wspaniały akt-portret (1999, Scheringa Museum voor Realisme, Holandia) malowany przez Luciana Freuda towarzyszy klasycznym portretom przyjaciół lub matki artysty . Akt-portret powstaje zwykle na zamówienie portretowanego i w tytule nosi nazwisko portretowanej osoby. Ale do aktu-portretu należy zaliczyć również wielkie akty Helmuta Newtona, w których modelki są bezimienne czy obrazy Rubensa, w których Pani Rubens jest Afrodytą. Granica pomiędzy aktem-portretem i czystym aktem jest dość płynna. Kryterium raczej nie leży w tytule, ale w rozróżnieniu czy przedmiotem obrazu jest ciało czy osoba.

Tytułując bloga "Akt kobiecy i portret" mamy na myśli właśnie ten osobowy aspekt. Nie chodzi o akt oddzielnie i portret oddzielnie, ale o zjawisko aktu-portretu w fotografii, malarstwie, grafice, rzeźbie, etc. Jeżeli czasami zamieszczamy klasyczny portret to zawsze pochodzi on od fotografika aktu i w oryginale jest prezentowany przez autora razem z aktem na wspólnej stronie lub w tym samym portalu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz